top of page

מוסדות "מאיר ישא ברכה"

• כולל אברכים • בית מדרש • בית כנסת •

בראשות מו"ר הרה"ג הרב מנחם אברהם ביטון שליט"א

העמותה הוקמה ונוסדה בשנת תשס"ז ע"י מורינו הרה"ג רבי מנחם אברהם שליט"א, נשיא המוסדות ורב הקהילה מתוך מטרה קדושה לפעול למען עם ישראל בכל פעילות המועילה ומוסיפה בהפצת תורת היהדות ומצוותיה בנועם, ועזרה לנצרכים לכך, באהבת ישראל גדולה, בכפר סבא בפרט ובארץ כולה בכלל

אודות מורנו הרב שליט"א – נשיא המוסדות ורב הקהילה

 

מורנו הרב שליט"א חרט על דגלו את אהבת כל יהודי באשר הוא, ללא תנאי. ומכאן גם אהבת הציבור הגדולה החוזרת אל הרב שליט"א כפי שהנהיג במקום שבתו הקודם בלונדון רבתי – שם כיהן פאר כרב הקהילה.

 

< הרה"ג רבי מנחם אברהם ביטון שליט"א

WhatsApp Image 2021-02-18 at 16.53.15.jp
Hebrew Prayer Books

תרומה לבית המדרש

מוסדות מאיר יישא ברכה בראשות הרה"ג רבי מנחם אברהם ביטון שליט"א מחזיקים עשרות אברכים ובזכות תרומתך לאחזקת אברך אתה נעשה שותף לזכות הלימוד לאותו חודש. ניתן כמובן להקדיש את התרומה לכל מטרה שהיא: פרנסה, רפואה, ילדים ולהבדיל לעילוי נשמות.

כולל אברכים יפה שעה ע"ש
ראב"ד מקודש רבי מכלוף אבוחצירא זיע"א

פעילות העמותה עוסקת בהרבה נושאים מגוונים בחלוקה לשלושה תחומים – יהדות, רווחה וחינוך, כפי שיבואר להלן:

 

פעילות העמותה

צפו בשיעוריו השבועיים של מו"ר הרה"ג הרב מנחם אברהם ביטון שליט"א ופעילויות שונות הקשורות למוסדות מאיר ישא ברכה

סרטונים שעלו לאחרונה

חדשות ועדכונים

 

האתר שוב חזר לפעילות אפשר להתעדכן תמיד 
כמו כן ניתן בעזרת ה' לצפות בשעורים של פרשת השבוע, שעולים לאתר כל שבוע,כמו כן ניתן לצפות בשיעורים ביוטיוב בערוץ מאיר ישא ברכה

עדכונים שוטפים

bottom of page