top of page
Hebrew Prayer Books

אודות מוסדות מאיר ישא ברכה

הקמת העמותה

העמותה הוקמה ונוסדה ע"י מו"ר רב הקהילה וראש המוסדות הרה"ג רבי מנחם אברהם ביטון שליט"א בשנת תשס"ז מתוך מטרה קדושה לפעול למען עם ישראל בכל פעילות המועילה ומוסיפה בהפצת תורת היהדות ומצוותיה בנועם, ועזרה לנצרכים לכך, באהבת ישראל גדולה, בכפר סבא בפרט ובארץ כולה בכלל, כפי שיפורט להלן.

אודות הרב שליט"א – רב הקהילה וראש המוסדות:

WhatsApp Image 2021-02-18 at 16.53.14 (1

מו"ר הרב שליט"א התחנך וגדל במוסדות חב"ד וינק את תורתו ומורשתו האגדית של הרבי מילובאוויטש שחולל מהפכה בכל הקשור לזיכוי הרבים וקירוב יהודים בפרט, וכך גם דרכו של מו"מ הרב שליט"א אשר פועל בדביקות בדרך אמת זו, יחד עם מורשתם המפוארת לצדיקי ורבני משפחת אבוחצירא זיע"א אשר אליהם נקשר בעבותות של קדושה, עוד מימו של סידנא בבא סאלי הקוה"ט זיע"א ושאר קדושי המשפחה הרבנית המעטירה זיע"א אשר אף שם העמותה הוקדש להיות על שמם.

מו"ר הרב שליט"א חרט על דגלו את אהבת כל יהודי באשר הוא, ללא תנאי. ומכאן גם אהבת הציבור הגדולה החוזרת אל הרב שליט"א כפי שהנהיג במקום שבתו הקודם בלונדון רבתי – שם כיהן פאר כרב הקהילה.

כולל אברכים "יפה שעה" ע"ש

האביר יעקב אביחצירא זיע"א
סידנא בבא סאלי אביחצירא זיע"א
סידנא בבא חאקי אביחצירא זיע"א
סידנא בבא מאיר אביחצירא זיע"א
סידנא בבא הנא אביחצירא זיע"א
ראב"ד מקוּדש רבי מכלוּף אביחצירא זיע"א

מוסדות "מאיר ישא ברכה" ע"ש הצדיקים:

רבי יעקב אבוחצירא זיע"א
רבי ישראל אבוחצירא זיע"א

רבי יצחק אבוחצירא זיע"א
רבי מאיר אבוחצירא זיע"א

רבי אברהם אבוחצירא זיע"א
רבי מכלוף אבוחצירא זיע"א

פעילות העמותה

פעילות העמותה עוסקת בהרבה נושאים מגוונים, בחלוקה לשלושה תחומים –

יהדות, רווחה וחינוך, כפי שיבואר להלן:

 

הפצת והגברת היהדות הענפה

 
Star of David

א': גולת הכותרת היא כולל האברכים שהקים הרב ע"י העמותה מיום היווסדה – כולל אברכים מצוינים העמלים בתוה"ק יום יום מבוקר עד ערב – כולל "יפה שעה" על שם חיבורו הגדול של האי גברא רבה וקדישא רבי מכלוף אביחצירא זיע"א. כולל האברכים אשר בפיקוחו והנהגתו של ראש המוסדות מו"ר הרה"ג רבי מנחם אברהם ביטון שליט"א ובראשותו של ראש הכולל הרה"ג ר' יאיר אלמשלי שליט"א. ובהמשך השנים האברכים אף הוסכמו בעצמם לרבנות וקיבלו תעודת "יורה- יורה" מהרבנות הראשית לישראל.

ב': שיעורי התורה הידועים במתיקותם של מו"ר הרב שליט"א הנמסרים בשפה ברורה המשלבת בתוכה למדנות עמוקה עם חסידות טהורה – ואשר מועברים לציבור ה' בכל מקום אליו הוא נדרש במסירות. ומסיבה זו המוני יהודים נהנים משיעוריו בתוכן מופלא בגווניו וייחודיותו הגדולה שכולל בתוכו רעיונות מגדולי השותפי"ם והפוסקים יחד עם אמרות חסידיות המלהיבות לעבודת ה' תוך כדי הפשטת הדברים עם ציטוטים מכל מגדולי עם ישראל בהמשך כל הדורות, כשגולת הכותרת הוא משיעור השבועי ביום שלישי בבית המדרש של מו"ר הרב שליט"א, בנוסף לשיעורים הנמסרים בכל רחבי הארץ, ובחלקם באשדוד ובנתיבות, בבית שמש ובבאר שבע, בכפר סבא ובבני ברק, בירושלים וברמת גם ובעוד מקומות רבים, כשהביקוש הגדול לשיעורים של מו"ר הרב שליט"א הביא לדרישה להעלותם לשידור מידי ליל שלישי ברדיו "קול חי", והביקוש אף בא לידי ביטוי בצפיות הרבות של סרטוני השיעורים שהועלו לאתר "יוטיוב".

ג': ימי תפילה הידועים בישועתו הגדולה שמקיים הרב שליט"א מפעם לפעם בנסיעות מאורגנות למען תורמי וידידי המוסדות לכל קברי הצדיקים הידועים אשר בארץ ובעולם, אשר יחד עם למעלה ממנין אברכים מעתירים בתפילה עבור כל הנצרכים לכל ברוחניות ובגשמיות, התוצאות הברוכות מביאות את הביקוש שוב מפעם לפעם לעוד ימי תפילה קדושים אלו.

ד': מכון בדיקת תפילין ומזוזות, במסגרת פעילות העמותה בעיר כפר סבא ישנם המון יהודים שעדיין לא שומרים תורה ומצוות אופן מלא בל אינם מוותרים על המצווה הידועה של המזוזה בפתח ביתם ומצוות תפילין, וכאשר הם מחפשים מקום אמין שידאג לתת להם מוצר מהודר מאוד וגם יסביר על חשיבות המצווה. אם זה בעזרה בקניית ספרי תודה או תפילין או מזוזות או במסירתם לבדיקה או לתיקון ביעילות ובמהירות. הביקוש לסת"ם דרך מכון זה מעיד על עזרתו הגדולה לציבור הרחב הנהנה ממנו.

ה': בית ההוראה – כיהודים אנו מצווים על ההקשבה והציות לדברי התורה בכל חלקי החיים, אולם לפעמיים מתעוררות שאלות הלכתיות המצויות מאוד במטבח היהודי בבשר וחלב או בטהרת המשפחה, ובכל שאר הנושאים – כל אלו מקבלים מענה מהיר וברור בהסבר מפורט בית ההוראה המופעל ע"י רבני בית ההוראה לכך במומחיות גדולה.

 
 
 

פעילות העמותה במסגרת הרווחה לקהילה

א': קמחא דפסחא הידועה שמארגן מו"ר הרב שליט"א מעניקה תמיכה הוגנת מאד למאות משפחות אשר מצפות בכיליון עיניים לתמיכה זו קודם חג הפסח ואשר נותן להם את האפשרות לקיום החג בנתינה מכובדת אשר ניתנה בכבוד גדול, נתינה שהושקעה בה מחשבה מעמיקה איך להיטיב עם המשפחות הנצרכות באופן הטוב ביותר והמועיל ביותר עבורם. ואכן ניתן לראות השנה את הביקוש הגובר ומכפיל את עצמו לחלוקה חשובה זו.

ב': "מלובשי כבוד" – קרן זו אשר הרב שליט"א בעצמו מחלק למשפחות ברוכות ילדים או לאברכים ולבני ביתם ולמשפחות נזקקות אשר אין ידם משגם לקנות בגדים הנצרכים להם ולילדיהם בימי חורף וקיץ, קרן זו נותנם להם אפשרות זו להתחדש בביגוד מכובד טוב ואיכותי, כשהנתינה נעשית בצורת תלושים הנתונים למקבל אפשרות לקנות בכבוד מבלי בושה של נזקק, ואכן מידי שנה עשרות נהנים מחלוקה של קרן מלבושי כבוד זו.

Tefillin

ג': הכנסת כלה – מצווה זו ליוותה את עם ישראל בכל מקומות מושבותיו, וגם בעמותה זו מו"ר הרב שליט"א הניח מול עיניו את אותם חתנים וכלות אשר ידם לא משגת לקנות דברים מינימליים לקראת בניית ביתם בשעטו"מ ובזכות קרן זו נהנים עשרות חתנים וכלות מידי שנה מנתינה הגונה המאפשרת להם לקנות דברים אשר לא הייתה להם האפשרות קודם נתינה זו. מיותר לציין שהנתינה נעשית בסתר וללא כל חשיפה – נתינה שתאפשר לחתן ולכלה הרגשה נעימה ומכובדת.

ד': השכנת שלום בית – ידועה החשיבות שהתורה נותנת להשכנת שלום אמתי בין איש לאשתו ועד כמה ללכת רחוק למען השלום "לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום" וכך דבק בזה גם מו"ר שליט"א אשר משקיע מעצמו ומזמנו שעות רבות ומכתת את רגליו למרחקים לתת להם יעוץ זוגי איכותי הממלא את ביתם באור ושמחה כפי שניתן לראות מהתוצאות הברוכות שהרב מצליח להשכין שלום בית.

פעילות העמותה במסגרת פעילות החינוך

Children Studying Alphabet

א': מדרשיות ומועדוניות נוער – אחת מאבני הדרך בפעילות העמותה היא מועדוניות הנוער והמדרשיות אשר הרב שליט"א יושב עמם כמה פעמים בשבוע – צעירים אלו אשר לא נמצאים במסגרת תורנית ולא בתוך לימוד התורה – כאשר נחשפים לאור גדול הטמון בתוה"ק הרי הם מקבלים חיות כמים קרים על נפש עייפה וזה נותן בהם כוחות עצומים להתמודד מול כל הניסיונות הדור הקשים, עמם הם צריכים להתמודד מידי יום ביומו.

ב': תהילים בשבת קודש – "אם אין גדיים אין תיישים" – מתוך דאגה גם לדור הבא כדי שתהיה בו אהבת התורה מגיל צעיר, הנהיג הרב חברת תהילים לצעירי הצאן, בנים ובנות – כל קבוצה מתאספת בנפרד מידי שבת לקריאת מזמורי תהילים הקדושים שחיבר דוד המע"ה, ואשר בסופה של קריאה מקבלים ממתק ופרס המשמש כתמריץ חיובי כדי לזרזם ולהאהיב עליהם את התפילה והתהילים שליבם יהא פתוח לתורה הקדושה ולעבודת השם.

פעילות העמותה
הפצת והגברת היהדות הענפה
פעילות העמותה במסגרת הרווחה לקהילה
פעילות העמותה במסגרת פעילות החינוך
bottom of page