top of page

פדיון כפרות

ייקח בידו את המעות 26 ₪ ויסובב מעל ראשו, ויאמר הנוסח – אחר כך ייקח עוד 26 ₪ ויסובב לאשתו וכן יעשה לילדיו.​

המסבב לעצמו יאמר שלוש פעמים:

אֵלּוּ הַמָּעוֹת חֲלִיפָתִי. אֵלּוּ תְּמוּרָתִי. אֵלּוּ כַּפָּרָתִי. אֵלּוּ הַמָּעוֹת יִנָּתְנוּ לִצְדָקָה. וַאֲנִי אֶכָּנֵס לְחַיִּים טוֹבִים וַאֲרוּכִים וּלְשָׁלוֹם.

המסבב לזכר יאמר שלוש פעמים:
אֵלּוּ הַמָּעוֹת חֲלִיפָתֶךָ. אֵלּוּ תְּמוּרָתֶךָ. אֵלּוּ כַּפָּרָתֶךָ. אֵלּוּ הַמָּעוֹת יִנָּתְנוּ לִצְדָקָה. וְאַתָּה תִּכָּנֵס לְחַיִּים טוֹבִים וַאֲרוּכִים וּלְשָׁלוֹם.

המסבב לנקבה יאמר שלוש פעמים:
אֵלּוּ הַמָּעוֹת חֲלִיפָתֵךְ. אֵלּוּ תְּמוּרָתֵךְ. אֵלּוּ כַּפָּרָתֵךְ. אֵלּוּ הַמָּעוֹת יִנָּתְנוּ לִצְדָקָה. וְאַתְּ תִּכָּנְסִי לְחַיִּים טוֹבִים וַאֲרוּכִים וּלְשָׁלוֹם.

לאחר שעשה את סדר הכפרות לו ולכל משפחתו יוכל להעביר את הכסף כאן באתר און-ליין ולאחר התשלום יוכל להשתמש בכסף לעצמו.

מנהג ישראל לקיים מצוות "כפרות" בערב יום הכיפורים כסגולה לשנה טובה ומתוקה. המנהג המקורי לקיים את הטקס על עוף לומר תפילה מיוחדת, ולאחר מכן למסור את העופות השחוטים צדקה לעניים.

רבים בעם ישראל נוהגים לקיים את מנהג הכפרות על ידי "פדיון כפרות" תרומה בערב יום כיפור.

בתקופה הזו נהגו לקיים 'פדיון כפרות' על סכום כסף שווה ערך 'לסעודת עני' 26 ₪ לכל אחד ואחת מבני המשפחה, ותורמים את זה לארגוני צדקה וחסד המקדישים את הכסף לפעילות חסד עבור כלל הציבור.

סכום הכסף המוקדש לטקס קיבל את הכינוי 'פדיון כפרות'. דמי פדיון הכפרות מועברים לפעילות בית המדרש הנם מקור תרומה משמעותי עבור פעילותו המקודשת.

תרומתך התקבלה! תודה רבה

התרומות מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46

ניתן לתרום גם באמצעות ביט:

bit-logo.png

26 ₪ לנפש

פעילות העמותה

פעילות העמותה עוסקת בהרבה נושאים מגוונים בחלוקה לשלושה תחומים – יהדות, רווחה וחינוך, כפי שיבואר להלן:

 
bottom of page