top of page
Hebrew Prayer Books

תרומה למוסדות מאיר ישא ברכה

תרומתך התקבלה! תודה רבה

להעברה בנקאית

סניף 647

חשבון 541524

בנק המזרחי טפחות

מאיר ישא ברכה

פעילות העמותה עוסקת בהרבה נושאים מגוונים בחלוקה לשלושה תחומים – יהדות, רווחה וחינוך, כפי שיבואר להלן:

 

פעילות העמותה

bottom of page