Hebrew Prayer Books

תרומה למוסדות מאיר ישא ברכה

להעברה בנקאית

סניף 647

חשבון 541524

בנק המזרחי טפחות

מאיר ישא ברכה

פעילות העמותה עוסקת בהרבה נושאים מגוונים בחלוקה לשלושה תחומים – יהדות, רווחה וחינוך, כפי שיבואר להלן:

 
 • Star of David

  הפצת היהדות

  בין פעילות העמותה: כולל אברכים, שיעורי תורה, ימי תפילה בנסיעות מאורגנות, מכון בדיקת תפילין ומזוזות, ובית הוראה המופעל ע"י רבנים

 • Tefillin

  רווחה לקהילה

  בין פעילות העמותה במסגרת הרווחה לקהילה: קמחא דפסחא, מלבושי כבוד, הכנסת כלה, השכנת שלום בית ועוד

 • פעילות החינוך

  ​בין פעילויות העמותה במסגרת החינוך: מדרשיות ומועדוניות לבני נוער, הכנת נערים לבר מצווה וחברת תהילים בשבת קודש

פעילות העמותה

© 2021 כל הזכויות שמורות למוסדות מאיר ישא ברכה

האתר נבנה לעילוי נשמת מאיר מויאל בן פריחה ומסעוד ז"ל

REYO.TECH בניית אתרים