top of page

זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים

%D7%96%D7%9B%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%97%
bit-logo.png

ניתן לתרום גם באמצעות ביט:

כל התרומות לצדקה למוסדות מאיר ישא ברכה, להחזקת אברכים, עזרה ליתומים ואלמנות, עזרה משפחות ברוכות ילדים בשבתות ובחגים, ועוד ועוד..

למהדרין יש לתרום סך של 36 ₪ לנפש

ניתן לתרום גם 29 ₪ לנפש

תרומתך התקבלה! תודה רבה

פעילות העמותה

פעילות העמותה עוסקת בהרבה נושאים מגוונים בחלוקה לשלושה תחומים – יהדות, רווחה וחינוך, כפי שיבואר להלן:

 
bottom of page